درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

آیا کسی از حادثه ای که اتفاق افتاده فیلم بگیرد و به فردی که در آن حادثه حضور نداشته باشد ان فیلم را نشان دهد و سپس از آن فرد بخواهد که بر اساس فیلم در دادگاه شهادت دهد ایا ان فرد میتواند براساس فیلم در دادگاه حاضر شده و شهادت بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : شهادت بر اساس فیلم گرفته شده توسط دیگری پذیرفته نیست و شرعی نمی باشد.

مشاهده کامل

اگر عمرو زید را بکشد و شخص ثالثی بدون اجازه ورثه و ولی دم، عمرو (قاتل) را بکشد آیا ثالث قصاص میشود؟ و صاحب حق قصاص نسبت به ثالث چه کسی است خانواده مقتول(زید) یا خانواده زید(قاتل)؟ آیا در فرض مذکور، آن شخص ثالث، باید سهم دیه‌ای به وراث و ولی دم مقتول را بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : اولیای قاتل حق قصاص فرد ثالث را دارند و چنانچه اولیای مقتول خواهان قصاص بوده باشند حق دریافت دیه از فرد ثالث را ندارند.

مشاهده کامل

در مغازه گردونه شانس گذاشته‌ایم . شرکت کننده پول می دهد و گردونه را می‌چرخاند و به صورت شانسی جنسی را برنده می‌شود؛ مثل خودکار یا دفتر و گاهی هم جوایز باارزشی را کسب می‌کند میخواستم حکم شرعی این خرید و فروش را بدانم. با تشکر.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : دریافت پول برای چرخاندن گردونه که شانسی برنده شود حرام است و صدق خرید و فروش نمیکند.

مشاهده کامل

محضر مرجع عالی قدرحضرت آیت الله علوی گرگانی سلام علیکم پدراینجانب در روستا برای نگهداری دام واحشام خود محل هایی را دراطراف روستا بعنوان زاغه یا کنده در دل زمین حفاری نموده بوده ودرمقابل این کنده ها نیز زمین‌هایی وجود دارد که در آنها گوسفندان را جمع آوری وکارهای مربوط به دام ها از جمله دوشیدن شیر وعلوفه وآب دادن استفاده می‌شده که در عرف روستا بعنوان محل جمع آوری دام وامورات آنها وحتی نگهداری مایحتاج احشام بوده است لذا باتوجه به توضیحات آیا این قبیل امور جز احیا مین محسوب می‌گردد؟؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : چنانچه سالها از این مکان برای انجام امور دام و احشام استفاده میکرده است صدق احیای موات میکند.

مشاهده کامل

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ادب فردی بعد از بررسی تشخیص میدهد که ارزش سهام شرکتی در بورس ایران پایینتر از قیمت واقعی آن است ، لذا نسبت به خرید آن اقدام می کند با این نیت که با رسیدن این سهام به قیمت واقعی خود آنرا بفروشد و از محل فروش آن سود کند . آیا این شکل خرید سهام شرکت برای شیعیان مجاز است ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : خرید اینگونه سهام اشکال شرعی ندارد.

مشاهده کامل

بسمه تعالی ۱- لاک زدن یا ناخن مصنوعی چسباندن بر روی دست، در غیر ضرورت و به قصد زیبایی یا آرایش ، با علم به اینکه امکان برداشت آن در اوقات نماز امکان پذیر نبوده یا مشقت آور است ، جایز است ؟ ۲-  اگر در هنگام نماز امکان برداشتن آن نباشد و وضو و غسل را به صورت جبیره بگیرد ، آیا واجب است در اولین فرصت ، برای نمازهای بعدی درصدد برطرف نمودن آن باشد ، یا اینکه میتوان سالها بدون ضرورت ناخن مصنوعی بکار برد و به طور معمول وضو به قصد جبیره گرفت؟ و آیا این کار گناه محسوب میشود یا خیر؟ ۳- در هر صورت اگر ضرورت یا مشقت را در خصوص وضو بپذیریم ، آیا در هنگام حضور در اجتماع یا خرید یا حضور در محل کار که نامحرم حضور دارد آیا پوشیدن دستکش واجب است ؟ و اگر این کار برای هر روز مشقت داشته باشد ، میتوان با لاک یا ناخن مصنوعی در برابر نامحرم حاضر شد؟ راه حل آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : ۱_ لاک زدن و کاشت ناخن مصنوعی ایجاد مانع عمدی برای وضو و غسل است لذا جایز نمی باشد. ۲_ اگر صرفا برای زیبایی کاشت ناخن صورت گیرد و بتواند آن را بردارد یعنی برداشتن آن موجب ایجاد عسر و حرج و ضرر برای

مشاهده کامل

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام آقایی به سبب سفاهت محجور می باشد . در مورد طلاق رجعی همسر فرد محجور به سبب سفاهت که مستلزم پرداخت مطالبات زوجه و حقوق مالی است قیم حق مداخله و نظارت دارد یا خیر ؟ با تشکر

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : اگر ضرورت اقتضا کند که طلاق داده شود و به مصلحت مرد باشد و یا زن دچار عسر و حرج شود و امکان طلاق خلع نباشد طلاق رجعی مانعی ندارد و اگر مهریه و مطالبات زن جزو وظیفه واجب محجور  تلقی شود قیم میتواند

مشاهده کامل

محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی (مدظله العالی) سوال) براساس موازین فقهی ، آیا برای اثبات امر تعزیری ( و نه حدود ) مطلق اقرار نزد حاکم برای اعمال مجازات کفایت میکند یا مستلزم مطابقت آن با سایر ادله ، شواهد و یا قرائن است؟ حکم چنین اقراری درصورتیکه عندالحاکم نباشد، چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : اقرار مقر برای اثبات امر تعزیری کفایت میکند و نیاز به تطبیق با شواهد و ادله دیگر نیست مگر از قرائن کذب مقر ثابت شود و اگر در نزد حاکم نباشد اعتبار ندارد مگر حاکم علم قطعی به وقوع امر تعزیری حاصل کند.

مشاهده کامل

در وکالتنامه ای قید شده که موکل در انجام مورد وکالت و انتقال مال موضوع وکالت به هر شخص ولو به خود و به هر قیمت که صلاح می داند می تواند اقدام کند در این صورت: ۱- آیا وکیل می تواند با استناد به عبارت فوق الذکر ملک و مال موکل را بدون رعایت غبطه و مصلحت و به بهایی نازل و فی المثل معادل یک پنجاهم قیمت واقعی بفروشد؟ ۲- در این صورت وضعیت معامله اخیرالوصف وکیل از حیث صحت و نفوذ چگونه است؟ ۳- در صورتیکه معامله موصوف صحیح و نافذ باشد آیا موکل می تواند با استناد به غبن فاحش بل افحش معامله را فسخ کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : ۱_ اگر وکیل بخواهد مورد وکالت را به مبلغی بفروشد که عرفا آن مبلغ سفهی باشد صحیح نیست. ۲_ اگر صدق فروش به مبلغ سفهی کند منوط به اذن و اجازه موکل است و اگر موکل ناراضی باشد باطل است. ۳_ اگر عرفا صدق

مشاهده کامل

با سلام دوستی دارم که کارش خرید و فروش گاو گوسفند زنده است و بعضی مواقع گاو وگوسفند را بطور نسیه به مبلغ بیشتری در قبال دریافت چک میفروشد هنگامی که به پول نقد نیاز دارد چکها را به من به مبلغ کمتری میفروشد ایا دریافت این چکها به مبلغ کمتر حلال هست یا حرام

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : اگر فروشنده چک با رضایت خود مبلغی را کم کند مانعی ندارد و صحیح است

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن