در کلام اهل بیت (ع)

آخرین استفتائات

آیا کسی از حادثه ای که اتفاق افتاده فیلم بگیرد و به فردی که در آن حادثه حضور نداشته باشد ان فیلم را نشان دهد و سپس از آن فرد بخواهد که بر اساس فیلم در دادگاه شهادت دهد ایا ان فرد میتواند براساس فیلم در دادگاه حاضر شده و شهادت بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : شهادت بر اساس فیلم گرفته شده توسط دیگری پذیرفته نیست و شرعی نمی باشد.

اگر عمرو زید را بکشد و شخص ثالثی بدون اجازه ورثه و ولی دم، عمرو (قاتل) را بکشد آیا ثالث قصاص میشود؟ و صاحب حق قصاص نسبت به ثالث چه کسی است خانواده مقتول(زید) یا خانواده زید(قاتل)؟ آیا در فرض مذکور، آن شخص ثالث، باید سهم دیه‌ای به وراث و ولی دم مقتول را بدهد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : اولیای قاتل حق قصاص فرد ثالث را دارند و چنانچه اولیای مقتول خواهان قصاص بوده باشند حق دریافت دیه

در مغازه گردونه شانس گذاشته‌ایم . شرکت کننده پول می دهد و گردونه را می‌چرخاند و به صورت شانسی جنسی را برنده می‌شود؛ مثل خودکار یا دفتر و گاهی هم جوایز باارزشی را کسب می‌کند میخواستم حکم شرعی این خرید و فروش را بدانم. با تشکر.

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : دریافت پول برای چرخاندن گردونه که شانسی برنده شود حرام است و صدق خرید و فروش نمیکند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن