آب قلیلی که نجس می شود با آب کر و جاری طاهر می شود. حال اتّصال کفایت می کند یا امتزاج شرط است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اتّصال کافی است و امتزاج لازم ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن