آيا ديده شدن كف پا در حالت سجده اشكال دارد؟

پاسخ سوال ۲۹۵۰ :

به احتياط واجب بايد پوشيده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن