آیا لازم است که تقلید مقدّم بر عمل باشد؟ اگر کسی بعد از عمل یا مقارن با آن تقلید نماید صحیح است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید باید قبل از عمل یا مقارن با آن باشد و یا اینکه مطابق فتوای مرجع خود باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن