آیا می توان در صورت تعدّد مجتهد، بعضی مسائل را از یک مجتهد و بعضی را از مجتهد دیگری تقلید کرد؟ آیا شروط خاصّی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تقلید از دو مجتهد مساوی در مسائل مختلف به این صورت که در بعضی مسائل از یک مجتهد و در بعضی دیگر از مجتهد دیگر تقلید کند، جایز است، و اگر احراز شود مجتهدی در مسأله ای از مجتهدان ديگر اعلم است باید در آن مسأله از او تقلید کرد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن