اينجانب هشت ماه قبل، در تهران خانه ‏اى خريدم بعدا طبق نظر خودم قبله را تشخيص دادم، سپس فهميدم كه اشتباه كرده‏ ام در تشخيص قبله و حدود هفت ماه با قبله غلط نماز خوانده‏ ام لطفا تكليف مرا روشن بفرمائيد.

 اگر براى بدست آوردن قبله جستجو و تلاش كرده و اشتباه نموده در صورتى كه انحراف از قبله به راست و چپ به مقدار يك چهارم دايره مى‏باشد و در خارج وقت فهميد، اعاده لازم نيست ولى اگر در وقت بفهمد، احتياط در اعاده است و اگر تحقيق نكرده براى تشخيص قبله، در فرض مزبور بايد نمازها را اعاده كند، چه در وقت بفهمد يا در خارج آن.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن