اگر ببینیم فرد مظلومی در خیابان مورد ضرب و جرح قرار می گیرد – و چه بسا احتمال قتل او نیز وجود دارد – و اگر ما هم بخواهیم از او دفاع کنیم خطر جانی برای ما وجود دارد، چه تکلیفی داریم و این دفاع ما ذیل کدام یک از احکام خمسه قرار گیرد؟ (کد مؤسسه: ۸۵۴۴۶)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر یقین به خطر مرگ باشد دفاع جایز نیست و اگر شک دارد دفاع مباح است و اگر احتمال ضعیف به خطر جانی میدهد دفاع مستحب و در برخی موارد واجب است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن