اگر در جایی که دو نظر مختلف از مراجع وجود دارد، کسی به نظر مخالف مرجعش درآن زمینه عمل کند، آیا فرد از جهت مخالفت با مرجعش مستحق عذاب است؟ (کد مؤسسه: ۷۸۳۲۱)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر مرجع تقلید او در آن مسئله فتوا داده باشد نمیتواند خلاف آن عمل نماید حتی اگر موافق نظر مرجع تقلید دیگر باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن