اگر زوج تمام وظایف زوجیت در مقابل زوجه را انجام دهد و به حسن خلق و حسن معاشرت شهرت داشته باشد اما زوجه اظهار کراهت شدید نسبت به زوج و ادامه زوجیت نماید و حتی حاضر شود که کل مهریه خود را ببخشد و تقاضای طلاق از نوع خلع کند اما زوج حاضر به طلاق نباشد و امتناع وی حالت لجبازی به خود بگیرد و این مسئله زوجه را در عسر و حرج قرار دهد به گونه‌ای که روجین سالیان متمادی جدایی از یکدیگر زندگی کنند آیا حاکم شرع می تواند آنها را طلاق دهد یا خیر و آیا مورد از موارد عسر وحرج محسوب میشود یا خیر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر زن برای اظهار کراهت خود دلیل موجه داشته باشد و یا به گونه ای باشد که عملا طلاق ندادن موجب گمراهی وافتادن او به حرام باشد و حاکم شرع احراز عسر و حرج زن کند طلاق حاکم شرع مانعی ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن