اگر شخصی در رکعت آخر امام و بعد از رکوع ایشان به جماعت رسید آیا می تواند برای بهره مندی از جماعت در سجدتین یا تشهّد و سلام امام به ایشان اقتدا کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در تشهد اقتداء کند و تشهد را با امام بخواند و پس از سلام امام برخیزد و نماز را ادامه دهد، امّا برای او یک رکعت حساب نمی شود و لازم است به نیّت رکعت اوّل نماز را ادامه دهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن