اگر شراب به صورت جامد درآید پاک می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: پاک نمی شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن