باعرض سلام و خسته نباشید سوالی راجع به وام یک میلیونی دولت که الان درحال ثبت نام برایش جهت پرداخت به عموم یارانه بگیران هستند دارم ، باتوجه به اینکه این قرار داد وام دارای شرایط زیر هست آیا مصداق ربا هست یا خیر وآیا این معامله وام که دارای جهالتهایی در آن هست وقراردادمکتوبی ندارد صحیح است یا خیر؟ اولا :دولت تصریح کرده وام را به جهت معیشت وخوردوخوراک وخرید مایحتاج عمومی مردم میدهد ونه مضاربه ومشارکت وکارهای اقتصادی سود آور دوما: دولت تصریح به قرض الحسنه بودن این وام کرده ، ودریافت سود ۱۲ درصدی آن را بین مردم وبانک ها واسطه شده است هرچند که بعداز اعتراض عمومی مردم ومراجع تقلید ، بدون تغییر مدل معامله قرارداد وام ، صرفا پذیرفت سود این معامله را که مراجع آنرا ربوی میدانستند خودش بپردازدولی طبق تصریح رئیس جمهور در سایت دولت ودرتلویزیون ، این سود کماکان فی السابق باقی است و بانکها بجای اینکه سود ۱۲ درصد را ازمردم بگیرند از دولت آنرا میگیرند و دولت نیز این سود را از جیب ۸۰ میلیون ایرانی بدون کسب اجازه قانونی از وکلای مردم درمجلس خواهد پرداخت سوما: قانونا یارانه بااینکه تسهیلات است ولی از بیت المال مسلمین وازاموال مسلمین به خود مستحقین از مردم داده میشود وطبق قانون یارانه ها بخشی از سود حاصل از حاملهای انرژی که طبق اصل ۴۵ قانون اساسی ، نفت وگاز وبنزین وبرق که جزو انفال بوده و بیت المال نیست و دارای «مالکیت ملی»است و طبق قانون هدفمندی یارانه ها، سود حاملهای انرژی قانونا جزو حقوق نیازمندان شده است وصرفا هدیه وهبه واحسان دولت درحق مردم نیست که بتواند مقدار اعطائش را به دلخواه بدون تصویب قانونی توسط مجلس آن را کم یا زیاد نماید، ایا این اعطای حقوق مردم یارانه بگیر که بصورت تدریجی به حسابهایشان واریز میشود ،اگر بصورت دفعتا ویکباره انجام بگیرد و درخواست مبلغی مازاد از آن یعنی ۱۲ درصد از ان به عنوان سود بانکی ، بدون وجودقانونی از مجلس جایزاست ؟ چهارم : طبق اخبار خبرگزاری ها منابع مالی دولت در پرداخت این مبلغ یک میلیون تومانی مجهول است و چون سودحاملهای انرژی دراین باب بسیارکم بوده وکفاف نیست طبعا مشخص میشودکه منبع این وام از محلی غیر از یارانه مردم وغیراز سودحاملهای انرژی هست وصرفا پرداخت اقساط وام به بانکها از طریق یارانه ها خواهد بود پنجم :قرار دادی کتبی وقانونی در این وام بین مردم وبانکها ودولت بسته نمی شود وهمه چیز صرفا شفاهی هست و از زبان مسولین دولتی و رئیس جمهور مطرح میشود وبرخی مطالب شفاهی ان مسولین نیز گاها باهمدیگر سازگارنیست و فرض کنید پنج نفر بصورت شفاهی مدل قرار داد را مطرح میکنندو فرد اصلی طرف قراردادمشخص نیست که هیچ ، اصلا طرف بانکی که اصل طرف قرارداداست ساکت است و دولت که صرفا واسطه بین قرارداد مردم بابانکها است این مطالب شفاهی را انتقال میدهدوخلاصه جهالت در متن قرارداد دربین مردم وجود دارد. و قرارداد صرفا پیامکی بوده و با ثبت مشخصات دریک سایت دولتی انجام می شود وهیچ سایت بانکی دراینخصوص محل ثبت نام نیستند! ونه مهر ونه امضایی دراین میان وجود داردتا بعدا بشود درصورت مشکلات قضایی به مراجع قضایی مراجعه وشکایت کرد چون مدرک معتبر قانونی فی مابین مردم وبانکها وجودندارد، وطبعا بانکها میتوانند بعدها تغییراتی در مدل اخذ مقداراقساط یا زمان پرداخت اقساط انجام دهندوطبعا بااین شرایط کسی امکان اعتراض قانونی ندارد. ششم :دولت تصریح به قرض الحسنه بودن وام دارد وسخنی از اینکه وام هفتم : دراین وام ، دولت نگفته سود۱۲درصد در این وام نیست بلکه تصریح کرده سودهست وخودش انرابه بانکها میپردازد سوال دوم :اگر درصورتی که این وام ازنوع معامله ربوی باشد و افراد انرا اخذکرده باشند ، ایا مالک ان پول میشوند؟ایا بااینکه واسطه چنین وامی دولت بوده آیا مردم در گناه اخذچنین وامی شریک هستند یاخیر گناه معامله ربوی گردن دولت است؟ آیا دولت بدون تصویب قانونی درمجلس میتواند سود این معامله ربوی را از جیب ۸۰ میلیون ایرانی ویاصرفا همان یارانه بگیران کم کند وبه بانکها پرداخت کند یاخیر؟ باتشکر والتماس دعا

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ چون دولت تصمیم به دریافت سود پول از مردم ندارد و عملا مردم اصل پول را به اضافه کامزد آن می پردازند اشکال شرعی برای مردم ندارد و ارسال پیامک و جواب به این پیامک در حکم امضای قرارداد و پذیرش شرایط قرارداد است و چون در سیستم دولتی ثبت می شود قابل استناد است و شرعا مشکلی ندارد و اگر دولت برای پرداخت وام با بانک مذاکره کرده و از نظر آنها محل پرداخت وام مشخص است تفحص و تردید در ان لازم نیست و دریافت وام برای مردم با توضیحات دولت مانعی ندارد گر چه پرداخت سود از طرف دولت برای این وام جایز نیست مگر دولت قرارداد وام جعاله را قبول داشته و شرعی بداند.

۲_ چون مردم ملزم به پرداخت سود ربوی ( طبق نظر ما که چعاله را در این نوع وامها قبول نداریم) نیستند لذا دریافت این وام برای مردم مانعی ندارد و مالک می شوند و چنانچه دریافت اقساط با رضایت مالک یارانه باشد ( که از طریق پیامک اعلام می شود) لذا مانع شرعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن