با ساام وقت بخیر فعالیت اقتصادی در بازار بورس ایران ُ خرید و فروش سهام و سودی که در بعضی موارد از این طریق حاصل می گردد چه حکمی دارد

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

فعالیت در بازار بورس و خرید و فروس سهام شرکتها و کارحانجات دارای اعتبار قانونی اشکال ندارد مگر آن شرکت و یا کارخانه در کار تولید و بهره برداری و خرید و فروش مواد غیر شرعی مثل شراب سازی و امثال آن فعالیت کند و یا در بورس فعالیتهایی صورت گیرد که غیر شرعی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن