با عرض سلام فردي که داراي يک چشم سالم است و چشم ديگرش مادرزادي نابيناست. مورد جنايت واقع ميشود: ۱. در فرضي که جاني، هر دو چشم اين فرد را از حدقه در آورد چه مقدار ديه ثابت مي شود؟ ۲. در فرضي که جاني، چشم ناسالم فرد مذکور را از حدقه در آورد و فقط بينايي چشم سالم همين فرد را با بقاء جرم چشم، از بين ببرد چه مقدار ديه ثابت مي شود؟

باسمه تعالی

۱_ در مورد چشم سالم باید نصف دیه داده شود و در مورد چشم ناسالم باید یک سوم دیه داده شود.

۲_ در مورد چشم ناسالم باید یک سوم دیه داده شود و در مورد چشم سالم که بینایی آن را از بین برده است نصف دیه داده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن