بسمه تعالی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی هیئت محترم استفتاء سلام علیکم خانم زهرا سه دختر داشتند بنام های سکینه و شمسی و ملیحه (محجور) ملکی منزل مسکونی خود را در زمان حیات بنام سکینه و شمسی هر کدام ۳ دانگ سند می زنند (عنوان بخشش) (زهرا – مادر) بعد از این تقسیم مال به رحمت خدا می روند و سپس بعد از ایشان سکینه (دختر زهرا) ۹ ماه بعد به رحمت خدا می رود و ۳ سهم دانگ ایشان به لیلا و سهیلا (دخترانش) ارث می رسد و ایشان نسبت به {نگهداری خواهر خود ملیحه (محجور) و شمسی} به دختران خود وصیت کتبی و یا شفاهی نداشتند. بعد از فوت سکینه؛ شمسی ۳ دانگ خود و سهم متعلق به لیلا و سهیلا را به فروش می رساند و در عوض آن با پول ۳ دانگ خود؛ ۵/۱ دانگ از ملک دیگری تهیه می کند که مابقی آن یعنی ۵/۴ دانگ دیگر متعلق به سهیلا و همسر ایشان بوده و خانم سهیلا با میل خود نیمی از ملک فوق را (که بصورت مساوی) در اختیار خاله های خود شمسی و ملیحه (محجور) برای استفاده بدون اینکه به آنها ببخشد قرار می دهد. و بعد از ۶ سال سکونت شمسی با تصمیم خود ۵/۱ دانگ خود از این ملک را با میل خود به سهیلا می فروشد و ملکی برای خود مستقلاَ تهیه می کند و با خواهر خود ملیحه (محجور) زندگی می کنند و در نهایت ۳ سال بعد ملیحه (محجور) در خانه شمسی فوت می کند. در حال حاضر شمسی بعد از فوت زهرا و سکینه و ملیحه پس از سال ها مطالبه حق و حقوقی از خواهرزاده های خود سهیلا و لیلا بابت نگهداری خواهر خود ملیحه (محجور) می نماید با اینکه در زمان فروش منزل مسکونی (ملک اصلی مورد وصیت زهرا، ملک زهرا ) هیچگونه شرط و قراری بین شمسی و سهیلا و لیلا نبوده و ضمن اینکه در سال ۹۹ شمسی وصیتی را از مادرش (زهرا) نشان داده که مربوط به تاریخ ۱۳۵۶ در مورد منزل سکونی چنین مقرر گردیده که این منزل بین ۳ خواهر به صورت مساوی تقسیم شود که این وصیت قبل از بخشش ملک صورت گرفته یعنی بعد از نوشتن وصیت برخلاف آن ملک را بین فرزندان خود بخشیده و در توضیح در ذیل وصیت آمده خانه ای که بین ۲ خواهر بخشیده سهمیه ملیحه برای نگهداری مربوط به این ۲ نفر است و تا ملیحه زنده است باید در این خانه ساکن باشد و سهیلا و لیلا پس از غریب به ۳۰ سال در سال ۹۹ با این وصیت (زهرا – مادربزرگشان) روبرو شده اند و تا این تاریخ هیچ اطلاعی نداشتند: سوال) ۱- آیا سهیلا و لیلا چیزی مدیون هستند یا خیر؟ ۲- با توجه به اینکه در زمان فروش منزل سکونی، شمسی منفرداَ برخلاف وصیت تصمیم به این امر نموده است آیا مشکلی شامل حال ایشان میشود؟ با تقدیم و احترام

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱- با توجه به متن فوق شرعا مدیون نیستند.

۲_ چنانچه بخشش مال توسط مادر بزرگ بعد از تاریخ وصیت بوده و در هنگام وصیت مادربزرگ شرطی ذکر نکرده است مسئولیتی متوجه نوه های ایشان ( سهیلا و لیلا) نیست و خوب است از باب صله رحم کمکی به خاله خود بنمایند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن