تکلیف شرعی کشتن حیوانات موذی چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر اذیت نکنند، کشتن آنها جایز نیست و اگر موجب اذیت باشند، کشتن آنها اشکال ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن