سلام با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که ضمانت اجرای تخلفات ساختمانی را اخذ جریمه یا تخریب قرار داده و مطابق تبصره۲ در صورتی که جریمه پرداخت نشود مکلف به تخریب می باشد و از طرفی وضع عوارض توسط شهرداری منوط به ارائه خدمات می باشد و ماده ۱۰۰ قانون مذکور از ارائه خدمات نسبت به تخلفات ممانعت نموده ، آیا وضع عوارض و اخذ آن که شهرداری بدان خدماتی ارائه نمی دهد وجاهت شرعی دارد ؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر دریافت عوارض برای چیزی باشد که در مقابل آن خدمات به عموم مردم ارائه نمیدهد شرعا جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن