سلام علیکم به تازگی فردی به نام حاجی فردوسی که سابقا با چاپ کتاب‌هایی با عنوان “منهاج فردوسیان” سعی در راه‌اندازی یک فرقه جدید داشت، در وبسایت خود، اقدام به دریافت پول جهت دعا برای مردم کرده است. در این سایت برای انواع دعا، از جمله دعای ویژه، دعای دفع کرونا، دعای معمولی و… مبالغی دریافت می‌شده است. گرچه این سایت به دستور قضایی بسته شده، اما نامبرده در فضای مجازی هنوز فعالیت دارد و مدعی است که دریافت پول در ازای دعا کردن اشکالی ندارد، چون دریافت پول برای کار مباح صحیح است و این موضوع را با استناد به حکم مراجع درباره اشکال نداشتن دریافت پول برای دعانویسی توجیه می‌کند. لطفا بفرمایید آیا دریافت پول در ازای دعا کردن، آن هم با عناوینی مثل دعای دفع کرونا که در روایات وارد نشده و راه‌اندازی سایت برای اینکار که بازتاب بدی در شبکه‌های مجازی داشته و موجب وهن دین می‌شود صحیح است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اینگونه کارها شایسته نیست و توصیه میشود ترک گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن