سلام علیکم لطفا بفرمایید متن قرارداد ذیل از لحاظ شرعی مشکلی دارد یا نه ؟ در صورت جواب مثبت مشکلات و روش اصلاح آن را بیان بفرمایید؟ به موجب این قرارداد در تاریخ فلان شرکت فلان به عنوان وکیل در امر مضاربه از جانب شخص فلان مبلغ فلان ریال دریافت نمودم که سهم سود حاصل از این مضاربه ۸۰ درصد به ایشان تعلق میگیرد ، و در پایان مدت مضاربه مصالحه خواهد شد . مدت سرمایه گذاری یک سال ، نحوه پرداخت سود آخر هر ماه ، در ضمن شرکت جبران کننده هر گونه خسارت به اصل سرمایه ایشان می باشد که از بابت تضمین سفته به شماره فلان به مبلغ فلان داده شده است تا در صورت بروز خسارت احتمالی وصول گردد. شروط ضمن عقد : ۱- سرمایه گذار ، به شرکت وکالت میدهد که هر ماه سود حاصل شده از مضاربه را برای هر یک میلیون تومان سرمایه مبلغ ۹۰ هزار تومان علی الحساب بدهد. ۲- اگر در یک ماه هیچ سودی حاصل نشد عامل موظف است مبلغ مصالحه را علی الحساب به عنوان قرض الحسنه ( نه سود) به سپرده گذار بدهد و در ماههای بعد اگر سودی حاصل شد شرکت وکیل است تمامی قرض الحسنه های قبلی و مبلغ مورد توافق ماهانه را در قبال سود واقعی حاصل شده مصالحه نماید. ۳- زمانی که مالک سرمایه خود را مطالبه میکند اگر در ماههای آخر به خاطر وضعیت بد بازار بجای سود ماهانه قرض الحسنه دریافت کرده باشد باید آنها را برگرداند یا صبر کند و قرارداد را تا مدتی طبق توافق طرفین ادامه دهد تا سودی حاصل شود و شرکت بتواند مصالحه کرده و تمامی مبالغ مزبور را در قبال سود حاصل شده به سرمایه گذار تملیک نماید. ۴- سرمایه گذار به شرکت وکالت تام و کامل میدهد تا در تمام امور سرمایه گذاری از قبیل زمان یا نوع سرمایه گذاری با کمک گرفتن از افراد حقیقی یا حقوقی و مانند آن طبق صلاحدید خود عمل نماید. ۵- در صورت فوت مدیر عامل به همراه سود توسط شخص از پیش تعیین شده به سرمایه گذار برگردانده خواهد شد. با تشکر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

قرارداد مذکور شرعی است و باید قید شود که در پایان مدت وکالت محاسبه دقیق سود بر اساس درصد تعیین شده در قرارداد پرداخت گردد یا مصالحه گردد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن