سلام علیکم ۱. تعریف کفاره تاخیر چیست؟ ۲.تعریف کفاره عذری چیست؟ ۳.از لحاظ مصرف فرق بین آن دو چیست و آیا می‌توان هزینه کفاره تاخیر ۲ روز را به یک فقیر داد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

کفاره تأخیر به کفاره ای گفته می شود که فرد از پرداخت آن امتناع کرده است تا ماه رمضان سال بعد و بر عهده او باقی مانده است و کفاره عذر به کفاره ای گفته می شود که بر عهده مکلف بواسطه عذر از گرفتن روزه واجب می شود و مصرف آن دو تفاوتی ندارد و میتوان کفاره دو روز را به یک فقیر داد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن