شخصی از شرکتی سهام خریداری نموده و تقریباً هیچ اطلاعی از سود و ارزش سهام نداشته، تا این که بعد از مدتی سهام خود را در حالی که از وضعیت بورس و قوانین آن اطلاع نداشته، به قیمت پایین‌تری نسبت به ارزش سهام در بازار بورس به صورت وکالتی فروخته و اکنون خریدار، مدعی سودهای سال خرید و قبل و بعد از آن است. در حالی که سودها به‌نام فروشنده صادر می‌شوند، حال با توجه به این که به‌نظر می رسد آن شخص از بی‌اطلاعی فروشنده استفاده کرده است، تکلیف چیست؟ (کد مؤسسه: ۱۲۱۲۴۵)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر در اصل فروش سهام توسط فروشنده فریب و مکر محقق شود بیع باطل است مگر با رضایت خریدار و نسبت به سود هم تا قبل از زمان فروش سهام سودها متعلق به فروشنده است و بعد از فروش سود برای خریدار خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن