كسى كه در كره ‏اى زندگى میكند كه خورشيدى غير از خورشيد منظومه بر آن طلوع میكند، آيا اعمالش را بايد طبق حركت همان خورشيد انجام دهد، يا طبق حركت خورشيد كره زمين؟

مكلّف در هر جا كه باشد خورشيد همان جا ملاك كار او می ‏باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن