مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی(مدظله العالی) سلام علیکم قراردادی با موضوع مشارکت در ساخت بنا فی مابین مالک و سازنده واقع گردیده است. با عنایت به تصرف سازنده بر ملک، افرادی به اذن مشارالیه به صورت بلاعوض یا به موجب عقد اجاره با وی در محل ساکن می گردند. لیکن پس از مدتی قرارداد مشارکت در ساخت مزبور به حکم دادگاه صالحه باطل شده و سازنده به خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف کل ساختمان از تاریخ انعقاد عقد تا تاریخ تخلیه محکوم می شود. پس از صدور رأی مزبور، مستأجرین و مأذونین سازنده ملک را تخلیه می نمایند. و مالک، کل مبلغ اجرت المثل ساختمان را از محل اموال سازنده وصول می نماید. در این صورت؛ ۱. آیا مالک با وجود دریافت کل مبلغ اجرت المثل، حق مراجعه مجدد به مستأجرین و مأذونین سازنده و الزام آنان به پرداخت را دارد؟ ۲. آیا وصول دوباره اجرت المثل از محل اموال مشارالیهم ، از مصادیق تحصیل مال نا مشروع محسوب می گردد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ با فرض مذکور حق دریافت اجرت المثل را از مستأجرین ندارد.

۲_ دریافت اجرت المثلی که قبلا دریافت شده است مجددا جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن