پدر بنده دارای مالی به ارزش حدوداً ده میلیارد تومان بوده است. در اثر سکته مغزی بیمار شدند و حالت عادی نداشتند. ما چهار خواهر و یک برادر فرزندان او هستیم. برادرمان با همکاری اقوام همسرش و سوء استفاده از بیماری پدر همه اموال وی را به نام خودش سند زده و زیر سند را هم خودشان امضاء نمودند. مادر پیرم را از خانه اش بیرون کردند و با فریب و سند سازی وانمود کردند که مادرم مهریه اش را گرفته و هیچ حقی ندارد. برای گرفتن حق خود چندین بار شکایت کردیم ولی هر بار این برادر وکلا را با پول می خرید. ما برای گرفتن حق خود باید چگونه اقدام کنیم خواهشاً راهنمایی بفرمایید؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: با فرض گفته شده و اینکه برادر با فریب پدر را به زدن سند به نام خود وادار کرده و پدر نیز دارای حال خوش جسمانی و اختیار کامل نبوده است، عمل برادر شما حرام بوده و حق تصرف در اموال پدر را در مقدار بیش از سهم الارث خود بدون رضایت سایر وراث را ندارد و باید سهم الارث خواهران و مادر را به طور کامل بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن