چنانچه مایعی ذاتا قابل شرب نباشد ولی اگر آن را رقیق کنند مسکر می شود آیا مایع مفروض پیش از رقیق شدن نجس است ؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: تا مصداق مست کننده نداشته باشد، نجس و حرام نیست لذا اگر رقیق نباشد نجس نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن