اگر مایعی مانند شیر و روغن نجس شود آیا راهی برای تطهیر آن وجود دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: راهی برای تطهیر آن نیست مگر آنکه روغن جامد باشد به طوری که اگر مقدار نجاست را از آن بردارید جای آن پر نشود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن