درختواره استفتائات

بازکردن همه | بستن همه

لیست استفتائات

اگر متخصصین برای کنترل یک بیماری مسری، مصرّ به سوزاندن جسد میت مسلمان باشند، آیا سوزاندن آن جائز است؟ در صورت جواز آیا دیه هم دارد؟ اگر دیه دارد به عهده چه کسی است؟ دستوردهنده یا مجری دستور یا حکومت اسلامی؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر مُسری بودن بیماری احراز شود و سوزاندن بدنها ضرورت داشته باشد، باید با اجازه حاکم شرع اجساد سوزانده شود و دیه‍ای بر عهده کسی نیست.

مشاهده کامل

اگر دو نفر به طوری طعمه حریق شده اند که تشخیص داده نمی‍شوند، هر دو مرد بوده‍اند یا هر دو زن یا یکی مرد و دیگری زن، در چنین صورتی، تکلیف غسل یا تیمم و کفن و نماز دفن آن‍ها چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر از بدن آن‍ها چیزی باقی مانده باشد ولو استخوان باشد باید غسل داده شود و اگر از مواضع حنوط است حنوط شود و داخل پارچه‍ای کفن پیچ شود و دفن شود و در غسل دادن، هم زن و هم مرد آن را از زیر

مشاهده کامل

اگر شخصی در آتش‍سوزی کاملاً سوخته و به جز استخوان‍های نیمه‍سوز چیزی از میت باقی نمانده است، در چنین صورتی تکلیف غسل و کفن و دفن و نماز آن چگونه است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر امکان غسل وجود دارد غسل داده شود و کفن و دفن شود و چنانچه مشتمل بر استخوان سینه که محل قلب است باشد، نماز هم دارد.

مشاهده کامل

اگر در منطقه حادثه دیده، عضوی از میت، مثل دست و یا پا مفقود شود و بقیه بدن را غسل و کفن و دفن نمایند و بعداً عضو مفقود شده پیدا شود، تکلیف غسل یا تیمم و کفن و دفن آن چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید آن عضو را غسل داد و کفن و دفن کرد و چنانچه از مواضع حنوط است حنوط هم لازم است و لازم است به صورتی دفن شود که موجب نبش قبر میّت نشود.

مشاهده کامل

اگر قسمتی از بدن میت پیدا شود، در فرض‍های ذیل، تکلیف غسل یا تیمم و حنوط و کفن و نماز او چگونه خواهد بود: ۱)بدن بی دست و پا و سر ۲) سر بدون بدن ۳)یک دست و یک پا ۴)نیمه بالا یا پایین بدن ۵)تکه‍ای از دست یا پا یا سایر قسمت‍های بدن ۶) تکه ای از گوشت ۷) قطعه ای از استخوان

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱) باید بقیه بدن را غسل داد و کفن کرد و نماز بر او خواند و دفن کرد. ۲) باید سر را غسل داد و حنوط و کفن کرد و دفن کرد. ۳) غسل داده شود و کفن و دفن شود و چنانچه از مواضع

مشاهده کامل

چنانچه کفن میت حادثه دیده نجس شده باشد و امکان تعویض یا تطهیر آن نباشد، تکلیف چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: دفن میت با کفن نجس جایز نیست و باید آن را تعویض یا تطهیر نمود یا مقدار نجس شده را برید و اگر امکان هيچيک از تعویض و تطهیر و بریدن آن نیست همانطور دفن کنند.

مشاهده کامل

هرگاه جسد میتی، سوخته یا طوری است که اگر بخواهند او را غسل دهند یا از بوی تعفن آن غسل دهنده اذیت می‍شود و یا ممکن است بدن متلاشی شود، در چنین صورتی وظیفه چیست؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در صورتی که غسل دادن برخی اعضا ـ ولو مثل استخوان میت ـ امکان دارد باید غسل داده شود و یا اگر تحمّل بوی تعفن را دارند، (ولو با مشقّت) باید غسل داده شود و الّا ساقط است.

مشاهده کامل
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن